May mga natiwalag na nagsasabing sila raw ang tunay na Iglesia Ni Cristo kahit wala sila sa talaan ng Iglesia Ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Ang mga kasamahan nila ay minemenos pa ang kahalagahan ng pagkakatala ng pangalan sa talaan ng Iglesia Ni Cristo.

Sila ba ay nagsasabi ng totoo? Sila ba ang dapat nating paniwalaan? Ang sinasabi ba nilang ito ay kasang-ayon ng itinuro ni Kapatid na Eraño G. Manalo o ito’y kasalungat?

Panoorin ninyo ito at mauunawaan ninyo na ang mga tiwalag na ito ay ginagamit lamang ang pangalan ni Ka Erdy ngunit tahasan naman nilang sinasalungat at hindi sinusunod ang kaniyang itinuro noong siya’y nabubuhay pa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s